PredstavitevSistem TRajBi bo sestavljen iz mreže postajališč oziroma točk, na katerih si bo kolo mogoče izposoditi oziroma ga po uporabi vrniti. Sistem bo omogočal izposojo koles po načelu samopostrežbe, kar pomeni, da si bo uporabnik sistema na postaji izposodil električno kolo in ga uporabljal skladno s splošnimi pogoji. Sistem izposoje bo na voljo 24 ur dnevno, pri čemer bo sistem v zimskih mesecih deloval v zmanjšanem obsegu.

Sistem izposoje koles bo vzpostavljen spomladi, ko si bodo uporabniki e-kolesa lahko že izposodili. V začetnem oziro- ma poskusnem obdobju bo uporaba e-koles brezplačna, kasneje pa bo začel veljati cenik, po katerem bo prvih 30 minut uporabe brezplačnih, cena vsakih nadaljnjih 30 mi- nut pa bo znašala 0,5 €. O tem, kdaj bo začel veljati cenik, bomo občane obvestili pravočasno.


Za uporabo sistema bo potrebna predhodna osebna registracija. Delno registracijo bodo uporabniki lahko opravili na terminalu na vseh štirih točkah ali prek mobilne aplikacije, uporabniške podatke oziroma kartico pa bodo lahko prevzeli na izdajnem mestu, na katerem bodo tudi podpisali pogodbo in s tem v celoti opravili registracijo v sistem. Prav tako bodo lahko uporabniki registracijo v celoti opravili na izdajnem mestu (torej brez uporabe spletnega terminala oziroma mobilne aplikacije) Mladinskega centra Trbovlje.

Uporabnik bo ob podpisu pogodbe moral priložiti veljaven osebni dokument in davčno številko ter številko mobilnega telefona. Ob prijavi bo treba poravnati članarino, ki bo za eno leto znašala 10 €, ki jo bo uporabnik lahko poravnal z gotovino ali bančno kartico. Po plačilu članarine bo uporabnik prejel kodo PIN za uporabo sistema, ki pa je neprenosljiv, kar pomeni, da en PIN lahko uporablja samo ena oseba, ki je za kolo med uporabo tudi odgovorna. Sistem TRajBi bo na voljo osebam, starejšim od 14 let. Za osebe, mlajše od 18 let, pa bo na pogodbi potreben podpis staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Prav tako bodo vse osebe, mlajše od 18 let, morale pri uporabi e-kolesa nositi kolesarsko čelado, ki so si jo dolžne priskrbeti same, za preostale uporabnike pa je čelada priporočljiva.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.